Bestillingsskjema - NSF skilisens 2016-2017

Fra denne siden kan du bestille årslisens for sesongen 2016-2017 (grunnlisens eller utvidet lisens).

Det er klubben du er medlem i som registrer deg og aktiverer betalingsinformasjon for skilisensen. For å kunne kjøpe årslisens på ski, må du være medlem i Skiforeningen eller et idrettslag tilsluttet Norges Skiforbund.

Dersom du allerede har bestilt grunnlisens for 2016-2017, og ønsker utvidet lisens, trenger du ikke fylle inn dette skjema på nytt. Betal da differansen via KID eller online. Betalingsinformasjonen ligger på din side under Min idrett.

Informasjon om Årslisensen

Lisensen vil være gyldig fra 1. oktober dersom den betales innen betalingsfristen 15. oktober 2016. Ellers er den gyldig fra betalingsdato. Lisensen gjelder i 12 måneder til 30. september 2017, og gjelder for utøvere som skal delta i skirenn som er terminfestet på NSFs terminliste. Utøveren er dekket både under trening og konkurranser. Se nederst på siden for priser og dekninger.

NSF skilisens skal løses fra den dato løperen fyller 13 år. Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Betalingsinformasjon for årslisens for den enkelte ligger på www.minidrett.no. Der finner en sitt KID-nummer, men det er også mulig å betale online. Bevis for betalt lisens kan skrives ut fra www.minidrett.no. Bevis på betalt skilisens (årslisens) skal vises ved eventuell kontroll ifm. skirenn.

www.skilisens.no ligger mer informasjon om skilisensen, inkludert link til skadeskjema.

Spørsmål om lisensforsikringen sendes på e-post til skilisens@skiforbundet.no eller ring 03615 fra kl.08.00-15.30 mandag-fredag.

Bestillingsskjema

Lisens forrige sesong?


Din kontaktinformasjon

Klubbinformasjon


Ønsket skilisens

VerifiseringIngen forskjell på store og små bokstaver.

Oversikt over priser og ytelser

Gjelder perioden 01.10.2016 - 30.09.2017 Årslisens
Grunndekning
Årslisens
Utvidet dekning
Oppstart for idrettsutredning etter at skade er meldt tidligst: 3 virkedager 3 virkedager
Oppstart for idrettsbehandling etter at skade er meldt tidligst: 90 dager 3 virkedager
Gyldighet1 Trening og
konkurranser
(ikke alpint og freestyle)
Trening og
konkurranser
(Obl. for alpint og freestyle)
Krav til klubbmedlemsskap Ja Ja
Akuttbehandling/Idrettens legevakt
(Offentlige egenandeler, Idrettens legevakt eller legeutgifter i utlandet, før skaden er meldt)
15 000 25 000
Idrettens Skadetelefon. Meld skaden elektronisk – Telefon 02033. Kl 0900-2100 alle dager Ja Ja
Idrettsutredning    
Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF
(Obligatorisk før videre henvisning)
5 000 5 000
Operasjonsutredning- styrke- og funksjonstest (SFT)
før operasjon, ortose
Utredning av spiseforstyrrelser.
Dekkes ikke for engangsforsikring
Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)
Idrettsbehandling    
Behandling hos legespesialist, Idrettslege NIMF manuellterapeut, idrettsfysioterapeut, kiropraktor 4 000 12 000
Operasjon (spesialist i kirurgi) Undersøkelse, kontroll, Opptrening, styrke og funksjonstest SFT, ortose 35 000 100 000
Behandling av spiseforstyrrelse 25 000 100 000
Utredning og behandling av sammensatte symptomer 10 000 10 000
Tannskader 35 000 50 000
Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn) 4 000 6 000
Ansvar 3 000 000 3 000 000
Egenandel Utredning og Behandling
Egenandel Ansvar
1 000
3 000
1 000
3 000
Ulykkesdødsfall    
Ved forsikredes død4 80 000 80 000
Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger 150 000 150 000
Utbetales til forsikredes barn under 20 år 50 000 50 000
Progressiv invaliditetserstatning Forsikringssum
kr 250 000
Forsikringssum
kr 500 000
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 % 25 000 - 125 000 50 000 - 250 000
Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 % 132 500 - 500 000 265 000 - 1 000 000
Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3
Priser på de ulike lisensene    
Langrenn 290 750
Hopp / Kombinert 450 1 300
Telemark 430 1 000
Alpint   1 450
Freestyle   1 400
Randonee 350 800

1) Årslisens betalt før 15. oktober 2016 gjelder fra 1. oktober. Ved senere betaling gjelder årslisensen fra betalingsdato.
2) I turrenn (langrenn) og fjelltelemarkrenn er det ikke krav til klubbmedlemskap unntatt ved deltakelse i eliteklasse.
3) Forsikringssummen inngår i øvrige forsikringssummer hvis aktuelt
4) For årslisens utbetales forsikringssummen til barn under 20 år av eneforsørgere (summen deles på antall barn).
5) Skilisens (forsikring) er firvillig for deltakere som er 70 år og eldre.